CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ – ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ – ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Mặt tiền biệt thự – sử dụng cửa nhôm kính Mitawindow CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa sổ mở lùa – màu xám đậm có ánh kim – phòng khách CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Vách kính – màu xám đậm có ánh kim – phòng ăn CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa đi mở quay 4 cánh – màu xám đậm có ánh kim – hồ bơi  CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa đi mở quay 4 cánh – màu xám đậm có ánh kim – hồ bơi – không gian ngoài nhà. CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa đi mở quay 4 cánh – màu xám đậm có ánh kim – phòng ngủ CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa sở mở quay – màu xám đậm có ánh kim – phòng làm việc. CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa sở mở quay – màu xám đậm có ánh kim – phòng làm việc. CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa sở mở quay – màu xám đậm có ánh kim – phòng gym. CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa sở mở quay – màu xám đậm có ánh kim – mitawindow CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa sở mở quay – màu xám đậm có ánh kim – mitawindow. CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa đi mở quay 4 cánh – nhìn ra ban công tầng 2 – mitawindow CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

cửa sổ và vách kính lấy sáng – tầng áp mái CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa sổ mở quay 2 cánh mitawindow – màu xám đậm có ánh kim CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ PHÔ - ĐƯỜNG SỐ 1C KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH

Cửa đi mở quay 4 cánh – phòng khách – màu xám đậm có ánh kim – mitawindow.


CÔNG TRÌNH CỬA CUỐN NHÀ Ở DÂN DỤNG

Trả lời

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hotline: 0901.007.888