ĐẠI SIÊU THỊ – PADORA CITY

ĐẠI SIÊU THỊ - PADORA CITY MITADOOR THI CÔNG 6 BỘ CỬA CUỐN, CÓ KÍCH THƯỚC LỚN (7.6M X 7M). SỬ DỤNG LOẠI CỬA CÓ KẾT CẤU ĐẶC BIỆT. HOÀN THÀNH THÁNG 6/2012 GIÁ TRỊ THI CÔNG: 500 TRIỆU ĐỒNG MÃ NAN: CỬA CUỐN DB5268

ĐẠI SIÊU THỊ – PADORA CITY

ĐẠI SIÊU THỊ - PADORA CITY MITADOOR THI CÔNG 6 BỘ CỬA CUỐN, CÓ KÍCH THƯỚC LỚN (7.6M X 7M). SỬ DỤNG LOẠI CỬA CÓ KẾT CẤU ĐẶC BIỆT. HOÀN THÀNH THÁNG 6/2012 GIÁ TRỊ THI CÔNG: 500 TRIỆU ĐỒNG MÃ NAN: CỬA CUỐN DB5268

MITADOOR THI CÔNG 6 BỘ CỬA CUỐN, CÓ KÍCH THƯỚC LỚN (7.6M X 7M).

SỬ DỤNG LOẠI CỬA CÓ KẾT CẤU ĐẶC BIỆT.

HOÀN THÀNH THÁNG 6/2012

GIÁ TRỊ THI CÔNG: 500 TRIỆU ĐỒNG

MÃ NAN: CỬA CUỐN DB5268


CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CỬA CUỐN

Trả lời

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hotline: 0901.007.888